droga

droga

11 grudnia 2016

Z Warszawy do Santiago w siedem lat

W sobotę 10 grudnia w Centrum św. Jakuba w Olsztynie odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie caminowiczów w projekcie "Szlak Jakubowy - europejskie dziedzictwo u progu twojego domu". Tym razem o swoich doświadczeniach opowiedział dr Jerzy Kazimierczak, pielgrzym i czciciel św. Jakuba z Warszawy.


Spotkanie składało się z dwóch części. W pierwszej prelegent podzielił się swoimi przeżyciami pielgrzymowania z Warszawy do Santiago de Compostela. Drogę tę przebył w kilku etapach w ciągu siedem lat. Pielgrzymka ta była możliwa tylko i wyłącznie dzięki ogromnemu hartowi ducha Jerzego i wsparciu wielu życzliwych mu osób, które pomagały mu w drodze i wspierały w realizacji tego marzenia (szczególnie po pogorszeniu się jego kondycji zdrowotnej).

Druga część spotkania poświęcona była na prezentację działań mazowieckiego środowiska caminowego oraz nowo powstałej Konfraterni św. Jakuba przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Po raz kolejny olsztyńscy sympatycy Camino mieli szansę przekonać się, jak wiele cennych wydarzeń i inicjatyw jakubowych odbywa się w naszym kraju w ciągu roku.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 35 osób. Od początku realizacji comiesięcznych spotkań w Centrum św. Jakuba liczba ich uczestników wzrasta systematycznie, między innymi dzięki listopadowym Lokalnym Spotkaniom Edukacyjnym, przeprowadzonym przez uczestników projektu Szlak Jakubowy – europejskie dziedzictwo u progu twojego domu.

Cykl prelekcji o Camino de Santiago to część projektu "Szlak Jakubowy - europejskie dziedzictwo u progu twojego domu" realizowanego przez Fundację Idź Dalej w 2016 roku i finansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.


mp7 grudnia 2016

LSE: Camino Adama

Ostatnie Lokalne Spotkanie Edukacyjne odbyło się w środę 7 grudnia w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Olsztynie. Zorganizowała je Małgorzata Bosek, nauczycielka języka włoskiego i wiedzy o kulturze w tejże szkole, a jej gościem był Adam Waśniewski, student Uniwersytetu Gdańskiego, który w 2016 roku przeszedł Drogę Francuską.


- Adam w 2014 roku, jeszcze jako licealista,  brał udział w projekcie Fundacji Idź Dalej wraz z uczestnikami obecnego spotkania – wyjaśnia Małgorzata. Po swojej maturze wyruszył na pierwsze swoje Camino i teraz przyjechał do Olsztyna, już jako doświadczony już pielgrzym, aby opowiedzieć o tych przeżyciach i doświadczeniach młodszym kolegom.

Opowieść Adama połączona była z pokazem jego zdjęć i spotkała się z żywą reakcją słuchaczy. Prelegenta nagrodzono gromkimi brawami i od razu proszono o pomoc w przygotowaniu wypraw, które zaczęli planować także uczniowie I LO.


Małgorzata Bosek, dzięki zaangażowaniu w działania Fundacji, jako pierwsza nauczycielka w Olsztynie wprowadziła innowacyjny temat Szlaku Jakubowego jako dziedzictwa kulturowego Europy do  przedmiotu wiedzy o kulturze. 

pp

4 grudnia 2016

LSE: Szlakiem św. Jakuba pieszo po Hiszpanii

W niedzielę 4 grudnia w parafii pw. Św. Rozalii w Kieźlinach odbyło się przedostatnie Lokalne Spotkanie Edukacyjne, poprowadzone przez Sławkę i Grzegorza Jancewiczów, którzy niedawno odbyli swoje pierwsze Camino de Santiago.


- Temat spotkania związany był z tym, że wieś Kieźliny położona jest kilkaset metrów od Szlaku Jakubowego. Szlak przebiega przez sąsiednią wieś Zalbki należącą do tej samej parafii, czego dowodem jest muszla jakubowa umieszczona obok domu sołtysa – wyjaśniają organizatorzy. Dodają, że w 2015 roku na terenie parafii nocowała grupa pielgrzymów wędrujących z Wilna do Santiago de Compostela.

Spotkanie zorganizowano w kościele parafialnym przy dużej przychylności proboszcza. Wzięły w nim udział 23 osoby. Prelegenci przybliżyli postać św. Jakuba, opowiedzieli o historii Santiago de Compostela, a także pokrótce omówili przebieg szlaków jakubowych. Wspominali również własne przeżycia i doświadczenia z pielgrzymki. Opowieściom tym towarzyszył pokaz slajdów i zdjęć.


Przygotowanie spotkania w dużym stopniu zaktywizowało społeczność lokalną. Organizatorzy byli wspierani przez mieszkańców Kieźlin, ale również uczestników projektu, prowadzonego przez Fundację. 

pp


fot. z archiwum S. i G. Jancewiczów

3 grudnia 2016

LSE: Moje Camino – fotorelacja i porady dla początkujących

W sobotę 3 grudnia w Linowie pod Olsztynem odbyło się Lokalne Spotkanie Edukacyjne, zorganizowane przez Piotra Szechińskiego. Lider naszego projektu zaprosił słuchaczy do malowniczo położonej Stajni Cztery Wiatry.


- Celem spotkania było zainteresowanie gości tematyką jakubową, postacią św. Jakuba, początkami pielgrzymowania oraz współczesnymi drogami do Santiago de Compostela – relacjonuje Piotr.

Lider sam pokonał drogę francuską w 2014 roku, a jesienią 2016 roku dotarł do Composteli trasą del Norte. Do podzielenia się doświadczeniami zaprosił również towarzyszy tej ostatniej wyprawy - Janinę i Andrzeja, którzy opowiedzieli o swoich przygotowaniach i przygodach na Drodze Północnej.

W spotkaniu wzięło udział 14 osób, które z zaangażowaniem zadawały prelegentom wiele pytań. Niewątpliwie atrakcją wieczoru był przygotowany poczęstunek, w tym jakubowa tarta - popularne wśród pielgrzymów ciasto z hiszpańskiej Galicji.

pp1 grudnia 2016

Spotkanie jakubowe z gośćmi z Warszawy

Serdecznie zapraszamy na przedświąteczne spotkanie do Centrum św. Jakuba w Olsztynie. Tym razem gościć będziemy Reginę Madej-Janiszek, Beatę Mizerską i Jerzego Kazimierczaka z Warszawskiej Konfraterni św. Jakuba, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach z Camino oraz o rozwoju dróg jakubowych na Mazowszu.


27 listopada 2016

Ostatnia szansa, by wziąć udział w Lokalnych Spotkaniach Edukacyjnych

Przed nami jeszcze dwa Lokalne Spotkania Edukacyjne, które odbędą się na początku grudnia. Zakończą one cykl wydarzeń wokół Szlaku św. Jakuba, których celem jest jego promocja w środowiskach lokalnych. 


Tych, którzy jeszcze nie mieli okazji wziąć udziału w LSE lub, i tych, którzy chcieliby dowiedzieć się jeszcze więcej o Camino, serdecznie zapraszamy 3 i 4 grudnia.


Więcej informacji na temat Lokalnych Spotkań Edukacyjnych tutaj.