droga

droga

2 kwietnia 2016

Fundacja Idź Dalej na obradach Parlamentu Jakubowego

W sobotę 2 kwietnia 2016 roku we Wrocławiu odbyło się spotkanie polskich organizacji związanych z Camino de Santiago. Przybyło na nie blisko trzydzieści podmiotów z całego kraju, w tym także przedstawiciele Fundacji Idź Dalej.

 
Parlament Jakubowy zwołano w celu nawiązania bliższej współpracy między organizacjami jakubowymi. Było to pierwsze wydarzenie tego typu w Polsce, zorganizowane przez wrocławskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dróg św. Jakuba i Pracownię Dróg św. Jakuba z Torunia. Spotkanie składało się z części oficjalnej - obrad, oraz nieoficjalnego - przejścia szlakiem jakubowym przez urokliwe ulice Wrocławia.

Wszystko rozpoczęło się wspólną modlitwą we wrocławskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela, następnie w domu Sióstr Notre Dame odbyły się główne obrady Parlamentu. Dzięki obecności zaproszonych gości przedstawiono różne punkty widzenia rozwoju szlaków jakubowych nie tylko w Polsce, ale i zagranicą: przedstawiciel kurii wrocławskiej ks. Marian Biskup podkreślił duchowy aspekt wędrowania jakubowego, przedstawiciel urzędu wojewódzkiego zaprezentował plan nowych oznakowań szlaków w województwie dolnośląskim, natomiast rzecznik europosła Kazimierza Michała Ujazdowskiego mówił o planowanym włączeniu polskich szlaków do europejskiej sieci Camino de Santiago.

Duże zainteresowanie podczas pierwszej części obrad wzbudziła wypowiedź przedstawiciela rządu Galicji Rafaela Sancheza Bargiela, który mówił o wzroście liczby pielgrzymów jakubowych na terenie Hiszpanii, próbie ujednolicenia oznaczeń szlaków oraz przygotowaniach do kolejnego Roku Świętego 2021. Na zakończenie zaprezentowano wyniki badań internetowych dotyczących profilu polskiego pielgrzyma jakubowego, przygotowane przez serwis Caminodelavida.pl.

W drugiej części spotkania dyskutowano na temat zadań i struktury Parlamentu Jakubowego, jego wizji i przyszłego zakresu działań. Podjęto także wstępne kroki do stworzenia deklaracji współpracy polskiego środowiska jakubowego. Ograniczenia czasowe spowodowały, że uczestnicy pozostali z pewnym niedosytem informacyjnym, ale też nadzieją na kolejne spotkanie w niedalekiej przyszłości (data następnych obrad wyznaczona na wrzesień 2016 roku).

Zainicjowane podczas Parlamentu działania są obecnie kontynuowane w grupie roboczej przygotowującej ostateczną wersję deklaracji. Więcej informacji znaleźć można na stronie Parlamentu Jakubowego http://parlamentjakubowy.pl .

mp
 
 
 
 
 

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz