droga

droga

4 grudnia 2016

LSE: Szlakiem św. Jakuba pieszo po Hiszpanii

W niedzielę 4 grudnia w parafii pw. Św. Rozalii w Kieźlinach odbyło się przedostatnie Lokalne Spotkanie Edukacyjne, poprowadzone przez Sławkę i Grzegorza Jancewiczów, którzy niedawno odbyli swoje pierwsze Camino de Santiago.


- Temat spotkania związany był z tym, że wieś Kieźliny położona jest kilkaset metrów od Szlaku Jakubowego. Szlak przebiega przez sąsiednią wieś Zalbki należącą do tej samej parafii, czego dowodem jest muszla jakubowa umieszczona obok domu sołtysa – wyjaśniają organizatorzy. Dodają, że w 2015 roku na terenie parafii nocowała grupa pielgrzymów wędrujących z Wilna do Santiago de Compostela.

Spotkanie zorganizowano w kościele parafialnym przy dużej przychylności proboszcza. Wzięły w nim udział 23 osoby. Prelegenci przybliżyli postać św. Jakuba, opowiedzieli o historii Santiago de Compostela, a także pokrótce omówili przebieg szlaków jakubowych. Wspominali również własne przeżycia i doświadczenia z pielgrzymki. Opowieściom tym towarzyszył pokaz slajdów i zdjęć.


Przygotowanie spotkania w dużym stopniu zaktywizowało społeczność lokalną. Organizatorzy byli wspierani przez mieszkańców Kieźlin, ale również uczestników projektu, prowadzonego przez Fundację. 

pp


fot. z archiwum S. i G. Jancewiczów

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz