droga

droga

7 grudnia 2016

LSE: Camino Adama

Ostatnie Lokalne Spotkanie Edukacyjne odbyło się w środę 7 grudnia w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Olsztynie. Zorganizowała je Małgorzata Bosek, nauczycielka języka włoskiego i wiedzy o kulturze w tejże szkole, a jej gościem był Adam Waśniewski, student Uniwersytetu Gdańskiego, który w 2016 roku przeszedł Drogę Francuską.


- Adam w 2014 roku, jeszcze jako licealista,  brał udział w projekcie Fundacji Idź Dalej wraz z uczestnikami obecnego spotkania – wyjaśnia Małgorzata. Po swojej maturze wyruszył na pierwsze swoje Camino i teraz przyjechał do Olsztyna, już jako doświadczony już pielgrzym, aby opowiedzieć o tych przeżyciach i doświadczeniach młodszym kolegom.

Opowieść Adama połączona była z pokazem jego zdjęć i spotkała się z żywą reakcją słuchaczy. Prelegenta nagrodzono gromkimi brawami i od razu proszono o pomoc w przygotowaniu wypraw, które zaczęli planować także uczniowie I LO.


Małgorzata Bosek, dzięki zaangażowaniu w działania Fundacji, jako pierwsza nauczycielka w Olsztynie wprowadziła innowacyjny temat Szlaku Jakubowego jako dziedzictwa kulturowego Europy do  przedmiotu wiedzy o kulturze. 

pp

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz