droga

droga

29 grudnia 2016

Zakończenie projektu „Szlak Jakubowy – europejskie dziedzictwo u progu twojego domu”

Po 7 miesiącach intensywnych działań nasza Fundacja zakończyła realizację projektu społecznego finansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w okresie od czerwca do grudnia 2016 roku.


29 grudnia realizatorzy oraz uczestnicy projektu spotkali się po raz ostatni w Centrum św. Jakuba w Olsztynie w ramach działań projektowych, aby podsumować rezultaty podjętego przedsięwzięcia, raz jeszcze przyjrzeć się temu, co zostało zrealizowane i wręczyć nagrody oraz podziękowania.

Spotkanie składało się z dwóch części – zamkniętej, w której uczestnicy tzw. liderzy Camino w regionie mieli możliwość uczestniczenia w 4-godzinnym warsztacie praktycznym zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowej oraz części otwartej dla mieszkańców Olsztyna i wszystkich chętnych, którzy chcieli posłuchać raz jeszcze o Camino Polaco i św. Jakubie. 

W drugiej oficjalnej części, oprócz podsumowania działań oraz zaprezentowania zdjęć z realizacji projektu, organizatorzy wręczyli certyfikaty wszystkim liderom projektu (potwierdzające uczestnictwo w kursie języka hiszpańskiego), podziękowania wolontariuszom oraz nagrody zwycięzcom w konkursie na najlepiej przeprowadzone Lokalne Spotkanie Edukacyjne (listopad 2016).

Projekt został bardzo dobrze przyjęty przez środowisko olsztyńskie i w pełni odpowiadał na lokalne potrzeby. Jego głównym założeniem było zwiększenie świadomości istnienia szlaku Camino de Santiago na terenie miasta oraz jego potencjału społeczno-gospodarczego, a także dziedzictwa kulturowego, jakie ze sobą niesie, wśród mieszkańców Olsztyna i powiatu olsztyńskiego.

Efekty końcowe zaskoczyły samych realizatorów i znacznie przekroczyły zaplanowane wcześniej rezultaty. Poniżej liczbowe określenie skali podjętych działań:

7 miesięcy trwania projektu

298 uczestników projektu (bezpośrednich i pośrednich)

16 wykształconych liderów Camino de Santiago w regionie

30 godzin kursu języka hiszpańskiego (15 spotkań od września do grudnia 2016 r.)

16 godzin prelekcji nt. Szlaku św. Jakuba (8 spotkań od lipca do grudnia 2016 r.))

173 uczestników prelekcji (w tym 75 osób indywidualnych)

8 godzin warsztatów nt. Camino Polaco

4 godziny warsztatów nt. zakładania organizacji pozarządowej

1 wizyta studyjna w Pracowni Szlaku św. Jakuba przy UMK w Toruniu oraz w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni

2 wyprawy lokalnymi odcinkami Camino de Santiago

9 Lokalnych Spotkań Edukacyjnych (LSE)

207 uczestników LSE

1 Konkurs na najlepiej przeprowadzone LSE

5908 odbiorców konkursu na profilu Facebook

10 wolontariuszy zaangażowanych w działania

50 szt. kalendarzy rozdystrybuowanych w instytucjach społecznych

Szczególne podziękowania należą się wszystkim parterom Fundacji oraz osobom zaangażowanym w działania, a przede wszystkim liderom i wolontariuszom, bez których projekt nie miałby szans powodzenia.

mpBrak komentarzy :

Prześlij komentarz