droga

droga

4 czerwca 2017

Caminowe dni skupienia w Pieniężnie

Tym razem to warmińskie Pieniężno stało się miejsce pielgrzymowania dla olsztyńskich caminowiczów. W dniach 3-4 czerwca czternastoosobowa grupa jakubowa omawiała dotychczasowe działania caminowe w regionie i przygotowywała kolejne. 


Skupienie, wędrowanie i planowanie – tak w największym skrócie można by podsumować weekendowe spotkanie caminowiczów z Olsztyna w Pieniężnie, do którego zaprosił nas ks. Józef Trzebuniak z Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów.

Choć przez same Pieniężno nie przebiega szlak św. Jakuba, to jednak znajduje się tam cerkiew grekokatolicka, która dawniej była katolicką świątynią pw. Św. Jakuba Apostoła. Dzięki uprzejmości dzisiejszych gospodarzy udało się nam zwiedzić to miejsce i odnaleźć jakubowe symbole pozostawione w ornamentyce świątyni. 

Spotkanie caminowiczów miało charakter warsztatowo-rekolekcyjny. Pierwszego dnia odbyliśmy 10-kilometrową wędrówkę doliną rzeki Wałszy do wspomnianej wyżej cerkwi. Po wieczornej Eucharystii spotkaliśmy się z misjonarzem z Indonezji, który oprócz opowieści o swoim kraju próbował uczyć nas pieśni w swoim rodzimym języku. Następnego dnia zaraz po jutrzni i śniadaniu zorganizowaliśmy krótkie warsztaty nt. dynamiki grupowej oraz zaplanowaliśmy działania na najbliższe 3 miesiące. Na zakończenie zwiedziliśmy jeszcze Muzeum Etnograficzne Księży Werbistów, po którym oprowadził nas misjonarz pracujący w Afryce. 

W ramach świętowania uroczystości Zesłania Ducha Świętego po uroczystej mszy świętej zjedliśmy obiad wraz z gospodarzami Seminarium. Następnie, już w mniej formalnej atmosferze – przy kawie i słodkościach – kontynuowaliśmy nasze rozmowy na temat rozwoju grupy jakubowej w Olsztynie oraz działań, które mogłyby promować lokalny odcinek Camino Polaco. 

Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa w kaplicy rekolekcyjnej z planami zorganizowania kolejnego zjazdu caminowgo u werbistów, być może w Krynicy Morskiej.

mp

Foto: Marta Gołota

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz